Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumadhd.gda.pl

Materiały dla pedagogów i psychologów

Kwestionariusz ADHD

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

Wypełnienie kwestionariusza nie zastępuje badania lekarskiego, daje tylko szacunkowe rozpoznanie, które musi być zweryfikowane w badaniu bezpośrednim.

Materiał dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.
Masz konto? Zaloguj się! • Nie masz konta? Zarejestruj się!