Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Zajęcia logopedyczne

"Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte"
Jean Piaget

W naszej placówce oferujemy Państwu skuteczną diagnozę i terapię logopedyczną dzieci:

  • ze spectrum autyzmu,
  • z wadami i zaburzeniami wymowy,
  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z ofigofazją, niepełnosprawnością intelektualną,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz aplikacje mobilne. Metody pracy w naszej placówce są zindywidualizowane. Pracujemy w zależności od potrzeb dziecka wykorzystując elementy metody krakowskiej, integracji sensorycznej, ruchu rozwijającego oraz masaże logopedyczne.

U dzieci ze spectrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi najważniejsze jest to, aby dziecko skutecznie komunikowały się z otoczeniem. W tym celu poszukujemy skutecznych metod opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Jedną z takich jest VP-MAPP Marka Sundberga. Opiera się ona na wykorzystaniu zasad stosowanej analizy zachowania oraz teorii B.F. Skinnera opisanej w książce pt. Verbal Behavior. Podstawy teoretyczne szerzej zostały opisane przez Marka Sundberga i Małgorzatę Dąbrowską-Kaczorek we wspólnie wydanej przez nich książce pt. „Okiem lekarza i psychoterapeuty.

Korzyści dla dzieci z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skinnera” , o której można szerzej przeczytać w sekcji ksiązki .

VP-MAPP w naszej placówce jest skutecznym narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i tworzenia programów terapeutycznych.

Dzieci, które mają trudności w werbalnej nauce języka uczymy systemu PECS (Picture Exchange Communication System). To opracowana przez Lori Frost I Andrew S. Bondy metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowana do osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Z naszego doświadczenia wiemy, że gdy dziecko, pracując na systemie PECS, nabywa umiejętność skutecznej komunikacji z otoczeniem łatwiej jest rozwijać jego inne sfery i często zaczynają się też pojawiać dźwięki mowy. Metoda PECS w głównej mierze jest nauką mandów, taktów i umiejętności intrawerbalnych, więc doskonale uzupełnia się z programem terapeutycznym VP-MAPP.

W pracy z niektórymi dziećmi niezbędne jest również włączenie leczenia farmakologicznego. Poster przedstawia przyrost umiejętności u 5-letniego chłopca z autyzmem po 5 miesiącach.

Magdalena Pryczkowska

Terapeuta CBT, logopeda, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi spectrum autyzmu oraz zaburzeniami mowy w poradni oraz przedszkolu integracyjnym. Od wielu lat jeździ z nami na obozy terapeutyczne i prowadzi terapię indywidualną i grupową w Centrum Rozwoju. Stara się być tam gdzie dzieci potrzebują jej pomocy. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli, związane z praktycznym zastosowaniem teorii poznawczo-behawioralnych u dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi.